Ljubuški: Obavijest o podnošenju zahtjeva za akreditiranje promatrača

U skladu sa člankom 17.5. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i Naputkom o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/18) (Prečišćeni tekst), obavještavaju se politički subjekti koji su ovjereni za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2020. godine u izbornoj jedinici 171A Ljubuški, da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditiranje promatrača 15 (petnaest) dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 31. listopada 2020. godine do 15:30 sati.

            Zahtjev za akreditiranje promatrača politički subjekti podnose Gradskom izbornom povjerenstvu (ured u prizemlju zgrade Gradske vijećnice), te će se isti smatrati važećim samo ako su ga potpisale osobe koje su u prijavi za ovjeru za sudjelovanje na izborima navedene kao osobe ovlaštene za zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Središnjeg ili Gradskog izbornog povjerenstva.

            Uz zahtjev za akreditiranje, politički subjekti popunit će listu predloženih promatrača koja sadrži ime i prezime, broj važeće osobne iskaznice i jedinstveni matični broj promatrača, te obrazac pravila ponašanja s potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasovanja svakog predloženog promatrača.

            Obrazac zahtjeva za akreditiranje promatrača i obrazac za listu predloženih promatrača se može preuzeti na web stranicacama www.gip-ljubuski.org i www.izbori.ba ili osobno kod Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški.