Samo uz posjedovanje akta (medicinski nalaz ili akt o izolaciji) COVID-19 pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima

 Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 77. (žurnoj) sjednici održanoj 10.11.2020. godine usvojilo izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora u BiH u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.


 

Navedenoj kategoriji birača je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnom općinskom/gradskom izbornom povjerenstvu dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa (medicinski nalaz ili akt o izolaciji).


 

Središnje izborno povjerenstvo BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provedbi izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.


 

Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslanih upita prema nadležnim institucijama, nemamo cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača.


 

Općinska/gradska izborna povjerenstva uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o COVID-19 pozitivnim osobama i osobama kojima je određena mjera izolacije.


 

Zbog svega navedenog, Središnje izborno povjerenstvo BiH je odlučilo izmjeniti Pravilnik o provedbi izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a istovremeno spriječiti i eventualne zlouporabe.


 

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadleženog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putema maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).