Raspored preuzimanja u subotu 14.11.2020.

Birački odbor

Vrijeme preuzimanja

 

171A001 Klobuk A

171A001B Klobuk B

171A02A Grab- Orahovlje

 

11:00

171A02B Grab- Orahovlje

171A030 Ljubuški 6

171A003A Vitina 1A

 

11:15

171A003B Vitina 1B

171A004 Vitina 2

171A005 Grabovnik

 

11:30

171A006 Otok

171A007 Proboj

171A008 Gornji Radišići

 

11:45

171A009A Donji Radišići A

171A009B Donji Radišići B

171A010 Ljubuški 1

12:00

171A011 Ljubuški 2

171A012 Ljubuški 3

171A013 Ljubuški 4

 

12:15

171A014 Ljubuški 5

171A015 Humac 1

171A016 Humac 2

 

13:00

171A017 Humac 3

171A018 Pregrađe

171A019 Hrašljani

 

13:15

171A020 Studenci

171A021 Cerno-Crnopod

11A022 Miletina

 

13:30

171A023 Mostarska Vrata

171A024 Lipno

171A025 Grljevići

 

13:45

171A026 Veljaci

171A027 Vojnići

171A028 Dole-Greda

 

14:00

171A029 Šipovača- Kašče

171A031 Prolog

171A032 Crveni Grm

 

14:15

171A033 Vašarovići

171A034 Lisice

171A035 Teskera

 

14:30

171A036 Hardomilje

171A037 Bijača Zvirići

171A038 Stubica

 

15:00